Filtrar por gênero

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ : เช่น ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์, การเกิด ดับ กับธัมมจักรฯ, สัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ๆ ตน, การเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ที่ได้เกิดมาตามอำนาจของกรรม, การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร, สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง, เพราะรู้จักทุกข์ จึงอยากพ้นทุกข์, ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ ฯลฯ

670 - เรื่อง ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์
0:00 / 0:00
1x
 • 670 - เรื่อง ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์

  ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  Mon, 6 Jun 2016 - 49min
 • 669 - เรื่อง การเกิด ดับ กับธัมมจักรฯ

  การเกิด ดับ กับธัมมจักรฯ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  Mon, 6 Jun 2016 - 47min
 • 668 - เรื่อง สัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ๆ ตน

  สัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ๆ ตน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  Mon, 6 Jun 2016 - 37min
 • 667 - เรื่อง การเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ที่ได้เกิดมาตามอำนาจของกรรม

  การเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ที่ได้เกิดมาตามอำนาจของกรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  Mon, 6 Jun 2016 - 40min
 • 666 - เรื่อง การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร

  การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  Mon, 6 Jun 2016 - 45min
Mostrar mais episódios

Podcasts semelhantes a หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป