Podcasts by Category

PTI Podcast

PTI Podcast

Politikatörténeti Intézet

A Politikatörténeti Intézet podcastja helyet ad a Múltunk történeti folyóirat, a Társadalomelméleti Műhely és a Napvilág Kiadó témáinak, valamint emlékezetpolitikai beszélgetéseknek is. Az állami intézményrendszeren kívül működő, nonprofit, közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként a történeti kutatás és a széles értelemben vett társadalomkritikai gondolkodás népszerűsítésére törekszünk.

41 - A Politikatörténeti Intézet jelenlegi helyzete és további tervei, kiköltöztetés az Úri utcából (Tilos Rádió, 2023. január 11.)
0:00 / 0:00
1x
 • 41 - A Politikatörténeti Intézet jelenlegi helyzete és további tervei, kiköltöztetés az Úri utcából (Tilos Rádió, 2023. január 11.)

  A Tilos Rádió És ti mikben vagytok? című műsorában a Hallgatói Szakszervezet tagjai kérdezték Ignácz Károlyt, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársát 2023. január 11-én.


  Az ügy további részleteiről itt olvashat: 

  http://polhist.hu/osszefoglalo-borsos-miklos-emlekhely/


  A Tilos Rádió És ti mikben vagytok? című műsorának archívuma itt található:

  https://tilos.hu/show/hasz

  Wed, 25 Jan 2023 - 24min
 • 40 - A Politikatörténeti Intézet és Alapítvány eltávolítása az Úri utcából (Klubrádió, 2023. január 17.)

  Dési János kérdezte Prosinger Líviát, a Politikatörténeti Intézet vezető munkatársát a Klubrádió "Reggeli gyors" című műsorában 2023. január 17-én.


  Az ügy további részleteiről itt olvashat: 

  http://polhist.hu/osszefoglalo-borsos-miklos-emlekhely/


  A Klubrádió műsorának teljes adása itt található:

  https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2023-januar-17-kedd-0600-30391

  Wed, 25 Jan 2023 - 13min
 • 39 - Az Árpád-házi uralkodószentek kultusza és 20. századi politikai kihasználása

  KLANICZAY GÁBORtörténésszel, a CEU professzorával CSUNDERLIK PÉTER, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa beszélget az Árpád-házi uralkodószentek kultuszáról és 20. századi politikai kihasználásáról:


  - Az ókeresztény mártírokat mikortól és miért kezdték el szentként tisztelni, miként jött létre a „szentség” fogalma, milyen értékeket kívántak a példaképül megjelölt szentek életútján keresztül közvetíteni, és mi volt a funkciója a szentkultuszoknak a keresztény egyház pozíciójának megszilárdításában?

  - Mikortól és miért jelentek meg az „uralkodószentek”? Az ő helyük mennyiben volt problémás, és mennyiben jelentett ez visszatérést az “isteniként” ünnepelt római császárok vallási kultuszához?

  - Az ideális uralkodó középkori képét ­- győztes hadvezér, leveri a belső és a külső ellenségeit, bőkezű, virágzik alatta az udvar ­- miképpen lehetett összhangba hozni a szentség ideájával, a szentektől elvárt attribútumokkal (szegény, áldozatos, éhezik, magát feláldozza a vallásos közösségért, nem törődik a földi hívságokkal)?

  - Az „uralkodószentek” kultuszát a Pápai Állam vagy a különböző dinasztiák szorgalmazták?

  - Mi volt a célja az 1083-as szentté avatásoknak, volt-e bármilyen „népi” szentkultusza Szent Istvánnak és Szent Imrének, vagy ez csak tisztán Szent László politikai projektje volt?

  - Az Árpád-házi uralkodószentek kultuszát miképp használták fel rendszerlegitimációs, antiliberális és antibolsevik célra a „keresztény-nemzeti” Horthy-rendszerben?  A beszélgetés eredetileg 2022. augusztus 26-án hangzott el a Klubrádió "Szabad a pálya" című műsorában az augusztus 20-i Szent István-nap alkalmából.


  * * * * *


  POLITIKATÖRTÉNETI INTÉZET

  HONLAP * FACEBOOK * HÍRLEVÉL * TÁMOGATÁS


  Photo credit: Unsplash
  Audio credit: Music by TimMoor from Pixabay


  Sun, 18 Sep 2022 - 40min
 • 38 - Magyarország függő fejlődése

  Függőség és felzárkózás globális történeti perspektívában KISS VIKTOR, a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének (PTI TEM) kutatója a Helyzet Műhely könyvek első kötetéről beszélget MARIKOVSZKY ANDREÁVAL, valamint a szerzővel, GERŐCS TAMÁSSAL.


  A könyv a magyar rendszerváltás örökségét értelmezi újra a világtörténelmi folyamatok részeként. Célja, hogy visszahelyezze a gazdasági és politikai eseményeket a globális és történeti összefüggések közé, vagyis megmutassa, hogy a hazai események a világrendszer fejlődésének szerves részeként alakultak, de egyben formálták is a világtörténelmi folyamatokat. A globális elemzés a hosszú huszadik századot jellemző monopoltőkés hegemónia keletkezésével, nemzetköziesedésével, majd válságával kezdődik. Ennek a folyamatnak a körülményei határozták meg a háború utáni világgazdasági integrációt, és azon keresztül az államszocialista kelet-európai országok visszailleszkedését a nemzetközi munkamegosztásba. Ennek keretében alakult ki Magyarországon az 1960-as évekre jellemző „hídmodell”, ami a külkereskedelmi szakosodás mellett a kádári kompromisszum belső társadalmi egyensúlyára épült. A rendszerváltáskori tulajdonreform körülményeit e hídmodell válsága határozta meg: míg a privatizációval a külföldi és belföldi tulajdonosi csoportoknak e válság során kialakuló viszonya intézményesült, a 2008-as világgazdasági válság olyan új helyzetet teremtett, amiben ez a viszony a külső integráció feltételeinek megváltozásával együtt tudott átalakulni. A 2010 utáni nemzeti tőkére alapozott rezsim saját hegemóniaépítésére tudja használni a tőkeképződést, ennek érdekében az állam egy új kiegyezést alakított ki a domináns német ipari tőke és a magyar nemzeti tőkésosztály között. Míg az előbbit az exportágazatokban, az utóbbit a belföldi szolgáltató szektorokban tőkésítette fel. A geopolitikai változásoknak köszönhetően a bővülő kínai és orosz tőkebefektetéseket is a hegemóniaépítésre használja. Azonban mint azt a könyv megmutatja, ez az átalakulás sem oldja fel a félperifériás függő fejlődést jellemző dilemmát a tőkéhez, fejlett technológiához és piacokhoz való hozzáférés és a tulajdon megtartása között.


  A HELYZET MŰHELYT 2011-ben alapították fiatal társadalomkutatók, hogy az aktuális magyar helyzetet baloldali kritikai szempontok bevonásával elemezzék, az egyetemek és kutatóintézetek individualista versenyszemléletével szemben egymást segítve, közösségben dolgozva. A Helyzet Műhely tagjai szakítottak azokkal az uralkodó nézetekkel, amelyek a kelet-európai társadalmakat a nyugati modell tökéletlen mintakövetőinek látják, vagy Magyarországot rendhagyó esetnek, kivételes nemzeti (külön)útnak tekintik. Ehelyett olyan globális történeti elemzési keretet kezdtek kidolgozni, amely a magyar rendszerváltást és a 2010 utáni rezsimet a kapitalista viszonyok részének tekinti. A Helyzet Műhely tagjainak közös elemzései eddig a Fordulat folyóirat 21. és 26. lapszámaiban jelentek meg 1989, illetve 2008–2018: Válság és hegemónia Magyarországoncímmel. A Helyzet Műhely Könyvek a Helyzet Műhely körüli szakmai munka eredményeit publikáló sorozat – ennek egyik kötetét tartja kezében az olvasó. Ajánljuk e könyvet és a sorozat minden darabját mindenkinek, aki arról gondolkodik, mi a helyzet ma a világban és Magyarországon.  Mon, 15 Aug 2022 - 1h 01min
 • 37 - Művészet? A rendszerváltás emlékezete – emlékezet és rendszerváltás a művészetben

  TURAI HEDVIGművészettörténésszel és DON TAMÁSSAL, a debreceni Modem munkatársával két kiállítás kapcsán EGRY GÁBOR történész beszélgetett arról, hogy a művészet révén miként kerülhetünk közelebb a rendszerváltáshoz és a történelmi emlékezethez. A projektjeikben (Enyészpontok 4.0, Határeset - Modemart) bemutatott műalkotások egyik hangsúlyos eleme, nem egyszer kifejezett célja az, hogy a múlthoz való viszonyt művészi formában mutassák meg – ezzel is elgondolkodtatva mindazokat, akik akár laikusként, akár hivatásszerűen a múltat szeretnék megérteni.

  Mivel több a művészeti emlékezet a történetinél? Mit árul el a társadalom gondolkodásáról? Miért lenne hasznos, ha a történészek is szembesülnének a művészet emlékezeti potenciáljával? Ezeket és hasonló kérdéseket jár körül a beszélgetés az EU - United We Stand! európai uniós projekt részeként. 

  Az adás eredetileg a Klubrádió Szabad a pálya c. műsorában hangzott el 2022. április 29-én.


  KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁSOK ÉS PROJEKTEK:

  Enyészpontok 4.0
  https://enyeszpontok.hu/

  Határeset - Modemart
  https://www.modemart.hu/program/hatareset/

  EU - United WE Stand
  https://www.eab-berlin.eu/de/projekt/eu-united-we-stand

  * * * * *

  POLITIKATÖRTÉNETI INTÉZET

  HONLAP * FACEBOOK * HÍRLEVÉL * TÁMOGATÁS

  Photo credit: Unsplash
  Audio credit: Music by TimMoor from Pixabay

  Mon, 27 Jun 2022 - 43min
Show More Episodes