Podcasts by Category

นิทานชาดก

นิทานชาดก

072

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

267 - อันตชาดก คนชั่วสรรเสริญกันเอง ชาดกว่าด้วย ที่สุดสามประเภท
0:00 / 0:00
1x
 • 267 - อันตชาดก คนชั่วสรรเสริญกันเอง ชาดกว่าด้วย ที่สุดสามประเภท

  ชาดกว่าด้วย  ที่สุดสามประเภท

  Tue, 15 Aug 2023 - 10min
 • 266 - วินีลกชาดก ชาดกว่าด้วย การเลือกทำเลผิด

  ชาดกว่าด้วย การเลือกทำเลผิด 

  Sun, 13 Aug 2023 - 10min
 • 265 - ขรัสสรชาดก ชาดกว่าด้วย บุตรที่มารดาละทิ้ง

  ชาดกว่าด้วย บุตรที่มารดาละทิ้ง 

  Fri, 11 Aug 2023 - 11min
 • 264 - วัณณุปถชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้าน

  ชาดกว่าด้วย ผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้าน

  Wed, 09 Aug 2023 - 11min
 • 263 - เวทัพพชาดก ชาดกว่าด้วย โทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ

  ชาดกว่าด้วย โทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ 

  Mon, 07 Aug 2023 - 11min
Show More Episodes

Podcasts similar to นิทานชาดก