Nach Genre filtern

นิทานชาดก

นิทานชาดก

072

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

218 - สาลิยชาดก หมอผู้โชคร้าย ชาดกว่าด้วย ให้ทุกช์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว
0:00 / 0:00
1x
 • 218 - สาลิยชาดก หมอผู้โชคร้าย ชาดกว่าด้วย ให้ทุกช์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

  สาลิยชาดก  หมอผู้โชคร้าย  ชาดกว่าด้วย  ให้ทุกช์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

  Wed, 14 Jul 2021 - 12min
 • 217 - จัมมสาฏกชาดก ชาดกว่าด้วย นักบวชไหว้แพะ

  จัมมสาฏกชาดก ชาดกว่าด้วย นักบวชไหว้แพะ

  Mon, 12 Jul 2021 - 13min
 • 216 - คังเคยชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้ชอบโอ่อวด

  คังเคยชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้ชอบโอ่อวด

  Fri, 09 Jul 2021 - 13min
 • 215 - ชาตาชาดก ชาดกว่าด้วย ภรรยา ๗ แบบ

  ชาตาชาดก  ชาดกว่าด้วย ภรรยา ๗ แบบ

  Wed, 07 Jul 2021 - 12min
 • 214 - สัพพทาฐิชาดก ชาดกว่าด้วย ผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้

  สัพพทาฐิชาดก  ชาดกว่าด้วย  ผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้

  Mon, 05 Jul 2021 - 13min
Weitere Folgen anzeigen

Podcasts ähnlich wie นิทานชาดก