Nach Genre filtern

นิทานชาดก

นิทานชาดก

072

นิทานชาดก ได้รับการสนับสนุนโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล คนในโลกนี้อยากทำดี อยากเป็นคนดีทุกคน แต่เพราะไม่มีต้นแบบดีๆ เป็นแบบอย่าง จึงต่างคิดหามาตรฐานทำความดี ต่างๆ กันไป ที่พอมีปัญญาก็ทำดีถูกวิธีได้สั่งสมความดีเป็นบารมี ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แต่ที่มีปัญญาน้อย เห็นผิดเป็นชอบก็หลงทาง ขาดทุนไปชาติหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงควรศึกษาต้นแบบการทำความดีจาก "ชาดก" เพื่อเป็นแบบอย่าง ในการศึกษาปลูกฝังศีลธรรมผ่านเรื่องราวของบรมครูผู้เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ในเรื่องราวของชาดก

344 - ลิตตชาดก ชาดกว่าด้วย ลูกสะกาอาบยาพิษ
0:00 / 0:00
1x
 • 344 - ลิตตชาดก ชาดกว่าด้วย ลูกสะกาอาบยาพิษ

  ลิตตชาดก  ชาดกว่าด้วย  ลูกสะกาอาบยาพิษ

  Wed, 10 Apr 2024 - 16min
 • 343 - สกุณีคติชาดก ชาดกว่าด้วย การไม่หากินไกลถิ่น

  สกุณีคติชาดก  ชาดกว่าด้วย  การไม่หากินไกลถิ่น

  Mon, 08 Apr 2024 - 16min
 • 342 - อกตัญญุตาชาดก ชาดกว่าด้วย คนอกตัญญู

  อกตัญญุตาชาดก  ชาดกว่าด้วย  คนอกตัญญู

  Sat, 06 Apr 2024 - 15min
 • 341 - อัมพชาดก ภิกษุเอื้อเฟื้อน้ำ ชาดกว่าด้วย บัณฑิตควรพยายามร่ำไป

  อัมพชาดก  ภิกษุเอื้อเฟื้อน้ำ  ชาดกว่าด้วย  บัณฑิตควรพยายามร่ำไป

  Thu, 04 Apr 2024 - 15min
 • 340 - อินทสมานโคตตชาดก ภิกษุดื้อเลี้ยงช้าง ชาดกว่าด้วย การคบกับสัตบุรุษ

  อินทสมานโคตตชาดก  ภิกษุดื้อเลี้ยงช้าง  ชาดกว่าด้วย  การคบกับสัตบุรุษ

  Tue, 02 Apr 2024 - 16min
Weitere Folgen anzeigen

Podcasts ähnlich wie นิทานชาดก