Nach Genre filtern

ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ สมบัตินันทิโก

ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ สมบัตินันทิโก

kritsada kiewsanook

พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

98 - Sotya
0:00 / 0:00
1x
 • 98 - Sotya

  Sotya adalah sebuah tembang tentang seorang pujangga yg ditinggal mati pasanganya

  Mon, 16 Jan 2023 - 00min
 • 97 - กรรม

  กรรม

  ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก เป็นชาวสุรินทร์ พูดไทยไม่ได้จนอายุ 7 ปี 

   หรือช่วงที่เริ่มเข้าโรงเรียน ทว่า...  แตกฉานทั้งภาษาเขมร,  ไทย, บาลี, 

  รู้ภาษาอังกฤษ,  และวิชาการสาขาต่างๆ เป็นอันมาก 

   เป็นพระภิกษุที่ทรงไว้ซึ่งพระธรรมตามพระไตรปิฏก อรรถกถา, 

   และพระวินัยบัญญัติ (เคารพพระวินัยตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้)  

  เป็นพระไม่มีวัด, ไม่มีสำนัก, ไม่หวังลาภสักการะชื่อเสียง,  

  ไม่มียศ, แม้แต่รูปยังไม่มีให้เห็นในอินเตอร์เน็ต, แต่หวังความพ้นทุกข์  


  สามารถฟังได้ในช่องทางอื่น  podcast : https://anchor.fm/kritsada-kiewsanook 

  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9CwAIhLk6r9eMm3z6Gn8ug/ 

  เพื่อให้ธรรมของพระอาจารย์คงอยู่ได้ยืนยาว ผมจะพยามลงในทุกช่องทางที่ทำได้ 

  อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะช่วยกันได้คือการเก็บไว้ใน hard disk   

  ท่านที่ต้องการไฟร์เสียงที่สมบูรฌ์สามรถติดต่อผมได้ที่ 0831545834 บอย  


  ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง  การสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันได้  

  โดยเลี้ยงกาแฟผม สักแก้วได้ที่  เบอร์ 0831455834  

  เลขบัญชี: 5946046431 ธนาคารธนชาต  

  นายกฤษดา เขียวสนุก Kritsada kieasanook


  podcast : https://anchor.fm/kritsada-kiewsanook

  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9CwAIhLk6r9eMm3z6Gn8ug/ 


  เพื่อให้ธรรมของพระอาจารย์คงอยู่ได้ยืนยาว ผมจะพยามลงในทุกช่องทางที่ทำได้

  อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะช่วยกันได้คือการเก็บไว้ใน hard disk

  ท่านที่ต้องการไฟร์เสียงที่สมบูรฌ์สามรถติดต่อผมได้ที่ 0831545834 บอย

  ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง  การสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันได้  โดยเลี้ยงกาแฟผม สักแก้วได้ที่

  เบอร์ 0831455834  เลขบัญชี: 5946046431 ธนาคารธนชาต

  นายกฤษดา เขียวสนุก Kritsada kieasanook

  พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก เป็นชาวสุรินทร์ พูดไทยไม่ได้จนอายุ 7 ปี ห

  รือช่วงที่เริ่มเข้าโรงเรียน ทว่า... แตกฉานทั้งภาษาเขมร, ไทย, บาลี, รู้ภาษาอังกฤษ,

  และวิชาการสาขาต่างๆ เป็นอันมาก เป็นพระภิกษุที่ทรงไว้ซึ่งพระธรรมตามพระไตรปิฏก

  อรรถกถา, และพระวินัยบัญญัติ (เคารพพระวินัยตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้) เป็นพระไม่มีวัด,

  ไม่มีสำนัก, ไม่หวังลาภสักการะชื่อเสียง, ไม่มียศ,

  แม้แต่รูปยังไม่มีให้เห็นในอินเตอร์เน็ต, แต่หวังความพ้นทุกข์

  Tue, 08 Mar 2022 - 3h 15min
 • 96 - เสียงอ่านหนังสือ ดร.เอ็มเบคก้าร์ บุรุษที่ดลกต้องจารึกเปลี่ยนจากศาสนาฮินดูเป้นศาสนาพุทธ

  เสียงอ่านหนังสือ ดร.เอ็มเบคก้าร์ 

  บุรุษที่ดลกต้องจารึกเปลี่ยนจากศาสนาฮินดูเป้นศาสนาพุทธ


  พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก เป็นชาวสุรินทร์ พูดไทยไม่ได้จนอายุ 7 ปี

  หรือช่วงที่เริ่มเข้าโรงเรียน ทว่า...  แตกฉานทั้งภาษาเขมร,  ไทย, บาลี,

  รู้ภาษาอังกฤษ,  และวิชาการสาขาต่างๆ เป็นอันมาก

  เป็นพระภิกษุที่ทรงไว้ซึ่งพระธรรมตามพระไตรปิฏก อรรถกถา,

  และพระวินัยบัญญัติ (เคารพพระวินัยตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้)

  เป็นพระไม่มีวัด, ไม่มีสำนัก, ไม่หวังลาภสักการะชื่อเสียง,

  ไม่มียศ, แม้แต่รูปยังไม่มีให้เห็นในอินเตอร์เน็ต, แต่หวังความพ้นทุกข์


  สามารถฟังได้ในช่องทางอื่น  

  podcast : https://anchor.fm/kritsada-kiewsanook

  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9CwAIhLk6r9eMm3z6Gn8ug/


  เพื่อให้ธรรมของพระอาจารย์คงอยู่ได้ยืนยาว ผมจะพยามลงในทุกช่องทางที่ทำได้

  อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะช่วยกันได้คือการเก็บไว้ใน hard disk

  ท่านที่ต้องการไฟร์เสียงที่สมบูรฌ์สามรถติดต่อผมได้ที่ 0831545834 บอย

  ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง  การสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันได้  โดยเลี้ยงกาแฟผม สักแก้วได้ที่

  เบอร์ 0831455834  เลขบัญชี: 5946046431 ธนาคารธนชาต

  นายกฤษดา เขียวสนุก Kritsada kieasanook  Sun, 23 May 2021 - 9h 15min
 • 95 - อยู่ที่เป้าหมาย....ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  สามารถฟังได้ในช่องทางอื่น  podcast : https://anchor.fm/kritsada-kiewsanook

  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9CwAIhLk6r9eMm3z6Gn8ug/

  เพื่อให้ธรรมของพระอาจารย์คงอยู่ได้ยืนยาว ผมจะพยามลงในทุกช่องทางที่ทำได้ อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะช่วยกันได้คือการเก็บไว้ใน hard disk

  ท่านที่ต้องการไฟร์เสียงที่สมบูรฌ์สามรถติดต่อผมได้ที่ 0831545834 บอย

  ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง

  การสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันได้ โดยเลี้ยงกาแฟผม สักแก้วได้ที่ เบอร์ 0831455834

  เลขบัญชี: 5946046431 ธนาคารธนชาต นายกฤษดา เขียวสนุก Kritsada kieasanook

  พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก เป็นชาวสุรินทร์ พูดไทยไม่ได้จนอายุ 7 ปี หรือช่วงที่เริ่มเข้าโรงเรียน ทว่า... แตกฉานทั้งภาษาเขมร, ไทย, บาลี, รู้ภาษาอังกฤษ, และวิชาการสาขาต่างๆ เป็นอันมาก เป็นพระภิกษุที่ทรงไว้ซึ่งพระธรรมตามพระไตรปิฏก อรรถกถา, และพระวินัยบัญญัติ (เคารพพระวินัยตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้) เป็นพระไม่มีวัด, ไม่มีสำนัก, ไม่หวังลาภสักการะชื่อเสียง, ไม่มียศ, แม้แต่รูปยังไม่มีให้เห็นในอินเตอร์เน็ต, แต่หวังความพ้นทุกข์

  Tue, 20 Apr 2021 - 2h 19min
 • 94 - ถาม-ตอบ อภิปริจเฉท...ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

  สามารถฟังได้ในช่องทางอื่น  podcast : https://anchor.fm/kritsada-kiewsanook

  Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9CwAIhLk6r9eMm3z6Gn8ug/

  เพื่อให้ธรรมของพระอาจารย์คงอยู่ได้ยืนยาว ผมจะพยามลงในทุกช่องทางที่ทำได้ อีกช่องทางหนึ่งที่เราจะช่วยกันได้คือการเก็บไว้ใน hard disk

  ท่านที่ต้องการไฟร์เสียงที่สมบูรฌ์สามรถติดต่อผมได้ที่ 0831545834 บอย

  ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง

  การสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กันได้ โดยเลี้ยงกาแฟผม สักแก้วได้ที่ เบอร์ 0831455834

  เลขบัญชี: 5946046431 ธนาคารธนชาต นายกฤษดา เขียวสนุก Kritsada kieasanook

  พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก เป็นชาวสุรินทร์ พูดไทยไม่ได้จนอายุ 7 ปี หรือช่วงที่เริ่มเข้าโรงเรียน ทว่า... แตกฉานทั้งภาษาเขมร, ไทย, บาลี, รู้ภาษาอังกฤษ, และวิชาการสาขาต่างๆ เป็นอันมาก เป็นพระภิกษุที่ทรงไว้ซึ่งพระธรรมตามพระไตรปิฏก อรรถกถา, และพระวินัยบัญญัติ (เคารพพระวินัยตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้) เป็นพระไม่มีวัด, ไม่มีสำนัก, ไม่หวังลาภสักการะชื่อเสียง, ไม่มียศ, แม้แต่รูปยังไม่มีให้เห็นในอินเตอร์เน็ต, แต่หวังความพ้นทุกข์

  Thu, 15 Apr 2021 - 8h 27min
Weitere Folgen anzeigen

Podcasts ähnlich wie ธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ สมบัตินันทิโก