Filtrar por género

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา : เช่น การบริหารจิต, การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวิธีการดับไฟนรก, การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธ, การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา, จิตหลุดพ้น เหนือบุญเหนือบาป, ทุกข์ และ มหาสติ, นิมิต และ วิปัสสนา, บริกรรมภาวนา และกำหนดรู้ ฯลฯ

84 - เรื่อง การบริหารจิต
0:00 / 0:00
1x
 • 84 - เรื่อง การบริหารจิต

  การบริหารจิต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  Mon, 6 Jun 2016 - 59min
 • 83 - เรื่อง การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวิธีการดับไฟนรก

  การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวิธีการดับไฟนรก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  Mon, 6 Jun 2016 - 1h 24min
 • 82 - เรื่อง การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธ

  การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  Mon, 6 Jun 2016 - 49min
 • 81 - เรื่อง การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา

  การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  Mon, 6 Jun 2016 - 31min
 • 80 - เรื่อง จิตหลุดพ้น เหนือบุญเหนือบาป

  จิตหลุดพ้น เหนือบุญเหนือบาป : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

  Mon, 6 Jun 2016 - 1h 00min
Mostrar más episodios

Podcasts similares a หลวงพ่อพุธ ฐานิโย