Filtrar por género

พุทธวจน

พุทธวจน

พุทธวจน

Podcast by พุทธวจน

4509 - ทำไมยึดกาย นั้นดีกว่า ยึดจิต
0:00 / 0:00
1x
 • 4509 - ทำไมยึดกาย นั้นดีกว่า ยึดจิต

  ความเป็นอริยะ เกี่ยวข้องกับสมาธิหรือไม่

  Fri, 15 Sep 2023 - 28min
 • 4508 - ความเป็นอริยะ เกี่ยวข้องกับสมาธิหรือไม่

  ความเป็นอริยะ เกี่ยวข้องกับสมาธิหรือไม่

  Fri, 15 Sep 2023 - 29min
 • 4507 - ข้อปฏิบัติ เพื่อพ้นจาก นรก

  ข้อปฏิบัติ เพื่อพ้นจาก นรก

  Fri, 15 Sep 2023 - 33min
 • 4506 - การดับสูญของโลก (โลกแตก)

  การดับสูญของโลก (โลกแตก)

  Fri, 15 Sep 2023 - 39min
 • 4505 - เตรียมตัวบวช ต้องทำอย่างไร

  เตรียมตัวบวช ต้องทำอย่างไร

  Fri, 15 Sep 2023 - 21min
Mostrar más episodios

Podcasts similares a พุทธวจน