Filtrar por género

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย : เช่น อุบายละสังขารรูปนาม, สติปัฏฐานสี่, อานุภาพขันติธรรม, พิจารณารูปธรรม นามธรรม, ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา, เกิดแล้วดับ, จิตนี้เป็นของฝึกยาก, ฝึกตายก่อนตาย ฯลฯ

1510 - เรื่อง อุบายละสังขารรูปนาม
0:00 / 0:00
1x
 • 1510 - เรื่อง อุบายละสังขารรูปนาม

  อุบายละสังขารรูปนาม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  Mon, 6 Jun 2016 - 1h 03min
 • 1509 - เรื่อง อนุบุพพิกถา

  อนุบุพพิกถา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  Mon, 6 Jun 2016 - 31min
 • 1508 - เรื่อง สติปัฏฐานสี่

  สติปัฏฐานสี่ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  Mon, 6 Jun 2016 - 31min
 • 1507 - เรื่อง อานุภาพขันติธรรม

  อานุภาพขันติธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  Mon, 6 Jun 2016 - 44min
 • 1506 - เรื่อง พิจารณารูปธรรม นามธรรม

  พิจารณารูปธรรม นามธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

  Mon, 6 Jun 2016 - 54min
Mostrar más episodios

Podcasts similares a หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ