Filtrar por género

หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ

หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ

072

หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ เพื่อเข้าถึงวิชชาธรรมกาย 🌙 นำนั่งประกอบเสียง หริ่งหรีดเรไรช่วงกลางคืน ⛰️ นำนั่งประกอบเสียง ลมเบาๆ เย็นๆ เหมือนยอดเขา 🌌 นำนั่งประกอบเสียง ดนตรีอวกาศเวิ้งว้าง 🌊 นำนั่งประกอบเสียงคลื่นริมน้ำ 🌧️ นำนั่งประกอบเสียงฝนตกกระทบหลังคา 🙏🏻 สัมมาอะระหัง ต่อเนื่อง Daily update : ทุก ตี ๕ เวลาสว่าง 😇

1564 - ช่องทางไปสู่อายตนนิพพาน
0:00 / 0:00
1x
 • 1564 - ช่องทางไปสู่อายตนนิพพาน

  โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 16 เช้า วันที่ 11 เดือน 6 ปี 2549

  Sat, 30 Sep 2023 - 13min
 • 1563 - มรรคผลนิพพานไม่จำกัดกาล

  โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 16 เช้า วันที่ 4 เดือน 6 ปี 2549

  Fri, 29 Sep 2023 - 32min
 • 1562 - บุญนั้นสำคัญไฉน

  โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 16 บ่าย วันที่ 4 เดือน 6 ปี 2549

  Thu, 28 Sep 2023 - 32min
 • 1561 - ศูนย์กลางกายแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริง

  โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 16 เช้า วันที่ 28 เดือน 5 ปี 2549

  Wed, 27 Sep 2023 - 12min
 • 1560 - เชื่อมบุญเก่าด้วยการหยุดใจ

  โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 16 บ่าย วันที่ 28 เดือน 5 ปี 2549

  Tue, 26 Sep 2023 - 26min
Mostrar más episodios

Podcasts similares a หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ