Filtrar por género

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

Thammapedia.com

ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ : เช่น อัฏฐิกัง กระดูก ๓๐๐ ท่อน, การจดจำธรรมคำสั่งสอน, ปรารภความเพียร, ภาวนาแบบครั้งเดียว, คุณพระรัตนตรัย, คนตาบอด จูงคนตาบอด ฯลฯ

878 - เรื่อง อัฏฐิกัง กระดูก ๓๐๐ ท่อน
0:00 / 0:00
1x
 • 878 - เรื่อง อัฏฐิกัง กระดูก ๓๐๐ ท่อน

  อัฏฐิกัง กระดูก ๓๐๐ ท่อน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  Mon, 6 Jun 2016 - 40min
 • 877 - เรื่อง การจดจำธรรมคำสั่งสอน

  การจดจำธรรมคำสั่งสอน : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  Mon, 6 Jun 2016 - 47min
 • 876 - เรื่อง ปรารภความเพียร

  ปรารภความเพียร : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  Mon, 6 Jun 2016 - 45min
 • 875 - เรื่อง ภาวนาแบบครั้งเดียว

  ภาวนาแบบครั้งเดียว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  Mon, 6 Jun 2016 - 1h 00min
 • 874 - เรื่อง คุณพระรัตนตรัย

  คุณพระรัตนตรัย : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  Mon, 6 Jun 2016 - 56min
Mostrar más episodios

Podcasts similares a หลวงปู่สิม พุทธาจาโร